Pravidlá vrátenia

NÁKUPY

Spoločnosť vám účtuje nákupy produktov alebo bankový prevod prostredníctvom online fakturačného účtu. Súhlasíte s tým, že zaplatíte Spoločnosti všetky poplatky v cenách platných v tom čase za produkty, ktoré si vy alebo iné osoby používajúce váš fakturačný účet môžete zakúpiť, a oprávňujete Spoločnosť účtovať vami zvolenému poskytovateľovi platieb za všetky takéto nákupy. Uvedené ceny nezahŕňajú daň z obratu, ktorá vám bude účtovaná v prípade potreby. Spoločnosť si vyhradzuje právo opraviť akékoľvek chyby alebo chyby v cenotvorbe, ktoré urobí, aj keď už požiadala alebo prijala platbu. Produkty zakúpené alebo inak poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, vrátane vzoriek a darčekových predmetov, sú určené len na osobné použitie a nie sú určené na ďalší predaj. Na všetky nákupy sa vzťahujú zásady a postupy spoločnosti týkajúce sa spracovania, prepravy a manipulácie, vrátenia a výmeny, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a na webovej lokalite. Všetky objednávky s kanadskou fakturačnou a/alebo dodacou adresou v celkovej hodnote 400,00 USD alebo viac je možné zadať online iba prostredníctvom platobných metód PayPal alebo bankovým prevodom.

VÝMENY

Nasledovné sú podmienky, ktoré sa vzťahujú na výmenu produktov:

 • a. Spoločnosti môžu byť vrátené len produkty v neotvorenom originálnom balení, s ktorými sa nemanipulovalo alebo sa akýmkoľvek spôsobom nepoužívali, alebo ktoré sú poškodené alebo chybné pri dodaní.
 • b. Produkty musia byť vrátené Spoločnosti do 7 dní od doručenia pomocou poštovej metódy, ktorá umožňuje sledovanie zásielky LEN PO KONTAKTOVANÍ SPOLOČNOSTI KRIGLER na adrese orders@krigler.com
 • c. Pri dodaní by ste mali produkty skontrolovať, či nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo sa domnievate, že produkt je chybný, mali by ste nás okamžite kontaktovať a podať správu. Aby ste však mali nárok na výmenu za akúkoľvek takúto reklamáciu, musíte nás kontaktovať najneskôr do 14 dní od doručenia a získať autorizačné číslo na vrátenie tovaru v súlade s postupom popísaným nižšie. Po prijatí spoločnosť podľa vlastného uváženia rozhodne, či produkt, o ktorom sa tvrdí, že je poškodený alebo chybný, bol skutočne poškodený alebo chybný, keď vám bol pôvodne dodaný.
 • d. Pred vrátením produktov musíte kontaktovať spoločnosť a získať autorizačné číslo na vrátenie tovaru, ktoré musí byť uvedené na kópii prepravnej faktúry, ktorú priložíte k vrátenému produktu. Ak chcete získať autorizačné číslo na vrátenie tovaru, pošlite e-mail na adresu orders@krigler.com pomocou nášho KONTAKTNÉHO FORMULÁRA a uveďte číslo objednávky, celé meno, dodaciu adresu a e-mailovú adresu.
 • e. Produkty musia byť vrátené s originálnou prepravnou škatuľou, baliacimi materiálmi, ako aj VŠETKÝMI DOPLNKOVÝMI VZORKAMI a kópiou prepravnej faktúry.
 • f. Nebudú vyplatené ŽIADNE NÁHRADY.
 • g. Poplatky za dopravu sú nevratné. Náhradné produkty však budú zaslané bezplatne, s výnimkou prípadov, keď sa požaduje rýchle doručenie.
 • h. Vrátené produkty by mali byť odoslané na nasledujúcu adresu:
KRIGLER

Pozor: Zákaznícky servis

1 West 58th Street
New York, NY 10019
 • i. Spoločnosť neprijme tovar, ktorý bol použitý, pozmenený alebo poškodený. Spoločnosť nezodpovedá v prípade straty, krádeže alebo nesprávneho zaobchádzania s vrátenými balíkmi.
 • j. Spoločnosti možno vrátiť iba produkty zakúpené prostredníctvom webovej stránky v súlade s týmito zásadami vrátenia. Produkty spoločnosti zakúpené prostredníctvom akejkoľvek inej predajne podliehajú pravidlám vrátenia, ktoré sa vzťahujú na tieto predajne.
 • k. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu akéhokoľvek produktu, ktorý nespĺňa vyššie uvedené požiadavky.
VZORKY

Bezplatné vzorky sú ponúkané pri každom nákupe produktov v plnej veľkosti na http ://www.krigler.com 

VZOROVÉ OBJEDNÁVKY SÚ KONEČNÝ PREDAJ A NIE JE VRÁTITEĽNÉ

KÓDY POUKAZOV

Neprijaté

E-DARČEKOVÉ KARTY

Neprijaté

ODMIETNUTIE OBJEDNÁVOK

Keďže zákaznícky servis je pre naše podnikanie prvoradý, vyhradzujeme si právo odmietnuť vám predať produkty, ak sa nám odôvodnene zdá, že máte v úmysle produkty ďalej predávať. Okrem toho si vyhradzujeme právo obmedziť množstvo položiek zakúpených každým zákazníkom. Okrem toho si vyhradzujeme právo zrušiť akúkoľvek objednávku alebo časť objednávky alebo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Takéto dôvody môžu okrem iného zahŕňať dostupnosť produktov a cenové rozdiely.