voorwaarden

Pagina's voorwaarden Titel voorwaarden Inhoud

KRIGLER

Copyright © Krigler 2022, alle rechten voorbehouden

Verzendingen en leveringen vinden alleen plaats op weekdagen. Houd er rekening mee dat de bestelling na ontvangst 3-5 werkdagen is verwerkt. Bestellingen worden elke donderdag verzonden.

We kunnen niet verzenden naar P.O. BOXES, bedankt voor uw begrip.

Bezorging in de VS:

 • Fedex voor alle bestellingen. Alle bestellingen worden verzonden met een trackingnummer en we voegen automatisch de optie Directe handtekening toe. Als u het pakket zonder handtekening wilt ontvangen, vermeld dit dan in het opmerkingengedeelte bij het plaatsen van uw bestelling.
 • Ook beschikbaar is Fedex Express (Neem contact met ons op via info@krigler.com) - Extra kosten.

Bezorging voor de rest van de wereld:

 • Fedex.
GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (“Overeenkomst”) vormt een juridisch bindende overeenkomst die tussen u persoonlijk of namens een entiteit (“gebruiker” of “u”) en Krigler en zijn gelieerde bedrijven (gezamenlijk , "Bedrijf" of "wij" of "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de http://www.krigler.com website evenals elk ander mediaformulier of mediakanaal dat daarmee verband houdt of daarmee verbonden is (gezamenlijk de "Website"). De Website stelt gebruikers in staat parfum en aanverwante producten te kopen en toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan gerelateerde informatie (“Bedrijfsdiensten”). De bedrijfsservices worden gehost in de Verenigde Staten.

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) mogen zich niet registreren voor de Website of de Websitediensten gebruiken.

U ACCEPTEERT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT DOOR DERGELIJKE AANVAARDING TE BEVESTIGEN TIJDENS HET REGISTRATIEPROCES (INDIEN VAN TOEPASSING) EN OOK DOOR DE WEBSITE TE BLIJVEN GEBRUIKEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT U AAN DEZE OVEREENKOMST OF AAN WIJZIGINGEN DIE HET BEDRIJF IN DE TOEKOMST IN DEZE OVEREENKOMST KAN AANBRENGEN, GEBRUIK DE BEDRIJFSDIENSTEN OF DE WEBSITE NIET OF VERDER GEBRUIK OF BLIJVEN GEBRUIKEN.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Met betrekking tot uw registratie

Door de Bedrijfsdiensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

A. alle registratie-informatie die u indient, is waarheidsgetrouw en nauwkeurig;
  b. u handhaaft de nauwkeurigheid van dergelijke informatie;
   c. u houdt uw wachtwoord vertrouwelijk en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw wachtwoord en account;
   d. u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; en
   e. uw gebruik van de Bedrijfsdiensten is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

   U stemt er ook mee in om: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Website en (b) deze te onderhouden en onmiddellijk bij te werken registratiegegevens om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of het Bedrijf redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft het Bedrijf het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elke en al het huidige of toekomstige gebruik van de Website (of een deel daarvan).

   SOFTWARE

   De Bedrijfsdiensten kunnen software bevatten voor gebruik in verband met de Bedrijfsdiensten. Als dergelijke software vergezeld gaat van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA"), zijn de voorwaarden van de EULA van toepassing op uw gebruik van de software. Als dergelijke software niet vergezeld gaat van een EULA, verleent het Bedrijf u een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om dergelijke software uitsluitend te gebruiken in verband met de Bedrijfsdiensten en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

   INDIENINGEN

   U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Website of de Bedrijfsdiensten ("Inzendingen") die door u aan het Bedrijf worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en dat het Bedrijf (ook zoals een vertegenwoordiger van het Bedrijf) heeft recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

   VERBODEN ACTIVITEITEN

   U mag de Website niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor Bedrijf deze beschikbaar stelt. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door gebruikers en mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door het bedrijf worden onderschreven of goedgekeurd. Verboden activiteit omvat, maar is niet beperkt tot:

   • een. het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de website om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf;
   • b. het maken van ongeoorloofd gebruik van de Bedrijfsdiensten, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail;
   • c. betrokken zijn bij ongeoorloofde framing van of linken naar de website;
   • d. het gebruiken van informatie die is verkregen van de website om contact op te nemen met, te adverteren voor, te werven voor of te verkopen aan een gebruiker zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming;
   • e. betrokken zijn bij geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om vrienden toe te voegen of opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens;
   • f. het interfereren met, verstoren van of het creëren van een onnodige belasting van de Website of de netwerken of diensten die zijn verbonden met de Website;
   • g. proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon;
   • h. de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken;
   • ik. het gebruik van de Bedrijfsservice als onderdeel van een poging om te concurreren met het Bedrijf of om diensten te verlenen als een servicebureau;
   • j. het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Website;
   • k. proberen om maatregelen van de website te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de website of een deel van de website te voorkomen of te beperken;
   • l. het intimideren, irriteren, intimideren of bedreigen van werknemers of agenten van het Bedrijf die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Bedrijfsdiensten aan u;
   • m. het verwijderen van de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van Bedrijfsinhoud; en
   • n. het gebruik van de Website op een manier die niet in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
   INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

   De inhoud op de website ("Bedrijfsinhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin ("Merken") zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Bedrijf, en zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten onder Amerikaanse en buitenlandse wetten en internationale verdragen. Bedrijfsinhoud omvat, zonder beperking, alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische afbeeldingen. Alle bedrijfsafbeeldingen, logo's, ontwerpen, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn gedeponeerde handelsmerken, common law-handelsmerken of handelsstijl van Bedrijf in de VS en/of andere landen. De handelsmerken en handelsstijl van het bedrijf mogen niet worden gebruikt, ook niet als onderdeel van handelsmerken en/of als onderdeel van domeinnamen, in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken en mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt , geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Bedrijfsinhoud op de website wordt aan u geleverd "AS IS" voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Website om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of te compileren zonder schriftelijke toestemming van Bedrijf is verboden. Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Website te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en de Bedrijfsinhoud en om een ​​kopie te downloaden of af te drukken van enig deel van de Bedrijfsinhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk / niet commercieel gebruik. Bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Website en Bedrijfsinhoud en Merken. Als u een kopie van de bedrijfsinhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, moet u alle daarin opgenomen auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen behouden. U stemt ermee in om beveiligingsgerelateerde functies van de Website of functies die het gebruik of kopiëren van Bedrijfsinhoud voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Website of de Bedrijfsinhoud daarin af te dwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren. p>

   WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

   De website bevat (of u kunt via de website of de bedrijfsservice worden verzonden) links naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek , geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (de "Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de website of inhoud van derden die zijn geplaatst op, beschikbaar zijn via of geïnstalleerd vanaf de Website, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de website te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de website of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de website. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn.

   SITEBEHEER

   Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om:

   • a. de Website controleren op schendingen van deze Overeenkomst;
   • b. passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, deze Overeenkomst schendt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;
   • c. naar eigen goeddunken van het Bedrijf en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor de systemen van het Bedrijf van de Website te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en
   • d. anderszins de website beheren op een manier die is ontworpen om de rechten en eigendommen van het bedrijf en anderen te beschermen en om de goede werking van de website te vergemakkelijken.
   PRIVACY

   We geven om de privacy van onze gebruikers. Lees het privacybeleid van het bedrijf. Door de Website of de Bedrijfsdiensten te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten. Door de Website of de Bedrijfsdiensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het Privacybeleid.

   TERMIJN EN BEINDIGING

   Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u de Website gebruikt of anderszins een gebruiker of lid van de Website bent, zoals van toepassing. U kunt uw gebruik of deelname op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen te volgen.

   ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST TE BEPERKEN, BEHOUDT HET BEDRIJF HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE VAN HET BEDRIJF EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE BEDRIJFSDIENSTEN TE WEIGEREN, ELKE PERSOON VOOR ELKE REDEN OF VOOR GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE OVEREENKOMST, OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING, EN HET BEDRIJF KAN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE WEBSITE EN DE COMPANY BEINDIGEN PROFIEL EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN BEOORDELING VAN HET BEDRIJF HEBT GEPLAATST.

   Om de integriteit van de Website en Bedrijfsdiensten te beschermen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken bepaalde IP-adressen te blokkeren voor toegang tot de Website Bedrijfsdiensten.

   Alle bepalingen van deze Overeenkomst die, om aan de doeleinden van dergelijke bepalingen te voldoen, van kracht moeten blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, worden geacht van kracht te blijven zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen.< /span>

   WIJZIGINGEN

   Overeenkomst

   Het bedrijf kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden weergegeven op de Website en herzieningen worden aangegeven op datum. U stemt ermee in gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst wanneer u de Bedrijfsdiensten gebruikt nadat een dergelijke wijziging van kracht is geworden. Het Bedrijf kan er ook naar eigen goeddunken voor kiezen om alle gebruikers met wie het e-mailinformatie bijhoudt van dergelijke wijzigingen door middel van een e-mail naar hun meest recentelijk verstrekte e-mailadres. Het is daarom belangrijk dat u deze Overeenkomst regelmatig bekijkt en uw contactgegevens actueel houdt in uw accountinstellingen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht dertig (30) dagen nadat ze zijn geplaatst (of na een andere kennisgevingsmethode die door het Bedrijf wordt gebruikt), maar zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing. Bovendien zijn wijzigingen aan deze Overeenkomst die van toepassing zijn op geschillenbeslechting niet van toepassing op geschillen die ontstaan ​​vóór de ingangsdatum van de wijziging.

   Naar diensten

   Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment de Bedrijfsdiensten (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Bedrijfsdiensten.

   GESCHILLEN

   Alle rechtsvragen, rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot elke handeling, gebeurtenis of gebeurtenis die wordt ondernomen ingevolge of met betrekking tot deze Website of de Bedrijfsdiensten, wordt beheerst door en geïnterpreteerd door de wet van de staat New York, met uitzondering van dergelijke conflictregels van de staat. Elke juridische actie van welke aard dan ook door of tegen het Bedrijf die voortvloeit uit of verband houdt met deze Website en de Bedrijfsdiensten, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de toepasselijke federale of staatsrechtbanken in of met jurisdictie over New York County, New York; echter onderworpen aan het recht van het Bedrijf, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, om een ​​vordering in te stellen om een ​​voorlopige voorziening te treffen om deze Overeenkomst af te dwingen of om een ​​inbreuk op eigendomsrechten of andere rechten van derden te stoppen of te voorkomen (of een soortgelijke rechtsvordering) in een toepasselijke rechtbank in een rechtsgebied waar jurisdictie bestaat met betrekking tot een gebruiker. U stemt hierbij in met (en ziet af van elke betwisting of bezwaar tegen) persoonlijke jurisdictie en locatie in de bovengenoemde rechtbanken. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten van deze overeenkomst. Bovendien is de toepassing van de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) uitgesloten van deze Overeenkomst. In geen geval zal een claim, actie of procedure door u die op enigerlei wijze verband houdt met de Website en/of de Bedrijfsservice (inclusief uw bezoek aan of gebruik van de Website en/of de Bedrijfsservice) worden ingesteld voor meer dan twee (2) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordeed.

   CORRECTIONS

   Occasionally there may be information on the Website that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to service descriptions, pricing, availability, and various other information. Company reserves the right to correct any errors, inaccuracies or omissions and to change or update the information at any time, without prior notice. Company reserves the right to revoke any stated offer and to correct any errors, inaccuracies, or omissions (including after an order has been submitted).

   DISCLAIMERS

   Door de website te exploiteren, vertegenwoordigt of impliceert het bedrijf niet dat het bedrijf blogs of andere inhoud van derden goedkeurt die beschikbaar is op of waarnaar wordt gelinkt door de website, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die wordt gehost op websites van derden, of dat het bedrijf gelooft blogs of andere inhoud van derden om nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk te zijn.

   VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN HET BEDRIJF, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITE EN DE BEDRIJFSDIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, ZONDER, BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DERDEN OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES GEKOPPELD AAN DEZE WEBSITE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (A) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITEDIENSTEN, (C) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIERING DAARIN, (D) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE WEBSITE, (E) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN, OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (F ) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE VORM ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE. HET BEDRIJF GARANDEERT, ONDERSCHRIJFT, GARANDEERT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE WEBSITE OF ENIGE HYPERLINKDE WEBSITE OF AANGEBODEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BEOORDELING GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.

   Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle inhoud, software en andere items die worden gebruikt of opgenomen in de website en alle bedrijfsservices die via de website worden aangeboden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

   BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

   IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF OF HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN UW WINSTVERLIES VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN VAN HET BEDRIJF, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS DAT HIERIN BEVAT IS, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR U BETAALD IS AAN DE DIENSTEN VAN HET BEDRIJF VOOR HET BEDRIJF VAN 3 MAANDEN VOORAFGAAND AAN EVENTUELE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT.

   BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

   ALS U EEN INWONERS VAN CALIFORNI BENT, ZIET U AF VAN DE BURGERLIJKE SECTIE 1542 VAN CALIFORNI, DAT ZEGT: "EEN ALGEMENE BESCHRIJVING GELDT NIET VOOR CLAIMS DIE DE CREDITOR NIET WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN IN ZIJN GUNST VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJGAVE, DIE, INDIEN DEZE DOOR HEM BEKEND IS, ZIJN SCHIKKING MET DE DEBETEUR MATERIAAL BENVLOED MOET HEBBEN."

   SCHADEVERGOEDING

   U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke honoraria en onkosten van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Bedrijfsdiensten in strijd met deze Overeenkomst en/of als gevolg van een schending van deze Overeenkomst en/of een schending van uw verklaringen en garanties hierboven uiteengezet. Niettegenstaande het voorgaande behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u het Bedrijf schadeloos moet stellen, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan de verdediging van dergelijke claims door het Bedrijf. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra het zich ervan bewust wordt.

   SWEEPSTAKES

   Van tijd tot tijd kan het Bedrijf sweepstakes houden die de winnaars recht geven op prijzen. Elke sweepstake heeft zijn eigen algemene voorwaarden, uiteengezet in de officiële regels voor die sweepstakes.

   MELDINGEN

   Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, zullen alle kennisgevingen aan het Bedrijf per e-mail aan Algemene Vragen worden gedaan met behulp van ons CONTACTFORMULIER. Kennisgevingen aan u worden gedaan op het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven, of op een ander adres dat elke partij kan specificeren. De kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij de verzendende partij op de hoogte wordt gesteld dat het e-mailadres ongeldig is. We kunnen er ook voor kiezen om kennisgevingen per gewone post of berichten op discussieforums te verzenden.

   DIVERS

   Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Bedrijfsdiensten. Het nalaten van het Bedrijf om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat het afstand doet van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De titels van de secties in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Deze Overeenkomst werkt voor zover toegestaan ​​door de wet. Deze Overeenkomst en uw account mogen niet door u worden toegewezen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het Bedrijf kan te allen tijde een of meer van zijn rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten de redelijke controle van het Bedrijf. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. p>

   NEEM CONTACT MET ONS OP

   Om een ​​klacht met betrekking tot de Bedrijfsdiensten op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Bedrijfsdiensten, kunt u contact opnemen met het Bedrijf zoals hieronder uiteengezet of, als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, en u een inwoner van Californië bent, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs op 400 "R" Street, Sacramento, Californië 95814 of telefonisch op 1-916-445-1254.

   op uw kosten, met de verdediging van het bedrijf tegen dergelijke claims. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra het zich ervan bewust wordt.

   SWEEPSTAKES

   Van tijd tot tijd kan het Bedrijf sweepstakes houden die de winnaars recht geven op prijzen. Elke sweepstake heeft zijn eigen algemene voorwaarden, uiteengezet in de officiële regels voor die sweepstakes.

   MELDINGEN
   Krigler
   • 1 West 58th Street
   • New York, NY 10019

   E-mail: algemene vragen op ons CONTACTFORMULIER

   Krigler
   • Unter den Linden 77
   • Duitsland, 10117 Berlijn

   E-mail: algemene vragen op ons CONTACTFORMULIER