Privacybeleid

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking die via deze website plaatsvindt buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de bijbehorende Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google Ierland Limited en Google LLC. wordt hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om de website te helpen bij het analyseren van hun gebruik van de site. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt normaal gesproken verzonden naar en opgeslagen door Google.

Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" op deze website. Deze extensie zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door inkorting en sluit een directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de sitebezoeker binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het volledige IP-adres van de sitebezoeker naar de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt bij het gebruik van Google Analytics, wordt niet door Google samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten aan de site-exploitant te leveren (Art. 6 (1)(f) AVG). Het legitieme belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden adequaat beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

Google LLC. biedt een garantie voor het handhaven van een adequaat niveau van gegevensbescherming op basis van Europese modelcontractbepalingen. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookies, b.v. gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, wordt eenmaal per maand automatisch uitgevoerd.

De websitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren. De websitebezoeker kan ook voorkomen dat Google informatie (inclusief hun IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

De websitebezoeker kan het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door hier te klikken. Er wordt dan een "opt-out-cookie" toegepast die toekomstige verzameling van gegevens van de sitebezoekers bij een bezoek aan deze website zal voorkomen.

Meer informatie over gegevensverwerking en gebruik door Google, de instellingen en deactivatiemogelijkheden vindt u in het Google Privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) en in de Google Ads-instellingen (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om uw inzendingen te beschermen via internetinzendingsformulieren op deze site. Deze plug-in controleert of u een persoon bent om te voorkomen dat bepaalde websitefuncties worden (misbruikt) door spambots (met name reacties). Deze plug-in-query omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de Google reCAPTCHA-service. Hiervoor wordt uw input doorgegeven aan en gebruikt door Google. Uw IP-adres wordt echter eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte en als zodanig geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door reCaptcha vanuit uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Deze gegevensverzameling is onderworpen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google (Google Inc.). Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https: //policies.google.com/privacy?hl=nl
Door de reCAPTCHA-service te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet .