นโยบายความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Ireland Limited หากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้มีพื้นฐานอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ การประมวลผลข้อมูล Google Analytics ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการโดย Google LLC Google Ireland Limited และ Google LLC ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Google”

Google Analytics ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ที่ถูกตัดทอน) เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google ตามปกติ

Google Analytics ใช้เฉพาะกับส่วนขยาย "_anonymizeIp ()" บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น ส่วนขยายนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าที่อยู่ IP จะไม่ระบุตัวตนโดยการตัดทอนและไม่รวมการอ้างอิงส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านส่วนขยายนี้ Google จะตัดที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือฝ่ายอื่นๆ ของข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป เฉพาะในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นที่อยู่ IP แบบเต็มของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและถูกตัดให้สั้นลงที่นั่น ที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้มาในการใช้ Google Analytics จะไม่ถูกรวมโดย Google กับข้อมูลอื่นจาก Google

ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (มาตรา 6 (1)( ฉ) GDPR). ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลอยู่ในการปรับให้เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ การวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์และการปรับเนื้อหา ผลประโยชน์ของผู้ใช้ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอโดยการใช้นามแฝงของข้อมูล

Google LLC. เสนอการรับประกันเพื่อรักษาระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอตามข้อสัญญามาตรฐานยุโรป ข้อมูลที่ส่งและเชื่อมโยงกับคุกกี้ Google Analytics เช่น ID ผู้ใช้หรือรหัสโฆษณาจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 50 เดือน การลบข้อมูลที่ถึงระยะเวลาเก็บรักษาจะดำเนินการโดยอัตโนมัติเดือนละครั้ง

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของพวกเขา ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูล (รวมถึงที่อยู่ IP ของพวกเขา) ผ่านคุกกี้และประมวลผลข้อมูลนี้โดยดาวน์โหลดปลั๊กอินของเบราว์เซอร์นี้และติดตั้ง:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Analytics บนเว็บไซต์นี้ได้โดยคลิก  ที่นี่ จากนั้น "Opt-out Cookie" จะถูกนำมาใช้ซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในอนาคตเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลและการใช้ข้อมูลโดย Google การตั้งค่าและการปิดใช้งานมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ( https://policies.google.com/privacy) รวมทั้งในการตั้งค่าโฆษณา Google ( https://adssettings.google.com/authenticated)

reCAPTCHA

เราใช้บริการ reCAPTCHA ที่ให้บริการโดย Google LLC (Google) เพื่อป้องกันการส่งของคุณผ่านแบบฟอร์มการส่งทางอินเทอร์เน็ตบนไซต์นี้ ปลั๊กอินนี้จะตรวจสอบว่าคุณเป็นบุคคลหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ (ab) ใช้ (ab) โดยสแปมบอท (โดยเฉพาะความคิดเห็น) แบบสอบถามปลั๊กอินนี้รวมถึงการส่งที่อยู่ IP และข้อมูลอื่น ๆ ที่ Google ต้องการสำหรับบริการ Google reCAPTCHA เพื่อจุดประสงค์นี้ Google จะแจ้งข้อมูลที่คุณป้อนและนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม Google ได้ตัดที่อยู่ IP ของคุณก่อนหน้านี้ภายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในรัฐอื่นๆ ที่เป็นภาคีของข้อตกลงในเขตเศรษฐกิจยุโรป และไม่ระบุตัวตน เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่อยู่ IP แบบเต็มที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและถูกตัดทอนที่นั่น ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้บริการของคุณ ที่อยู่ IP ที่ reCaptcha ให้ไว้จากเบราว์เซอร์ของคุณจะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นใดจาก Google
การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลของ Google (Google Inc.) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Googleicy โปรดไปที่:  https://policies.google. com/privacy?hl=th
การใช้บริการ reCAPTCHA แสดงว่าคุณยินยอมให้ Google ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น