Zásady ochrany osobných údajov

Dôležitá poznámka týkajúca sa spracovania údajov v súvislosti s Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited. Ak má subjekt zodpovedný za spracovanie údajov, ku ktorému dochádza prostredníctvom tejto webovej stránky, základňu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, potom súvisiace spracovanie údajov Google Analytics vykonáva spoločnosť Google LLC. Google Ireland Limited a Google LLC. bude ďalej označovaný ako „Google“.

Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory uložené v počítači návštevníka stránky, aby pomohla webovej stránke analyzovať jej používanie stránky. Informácie vygenerované súborom cookie (vrátane skrátenej IP adresy) o používaní webovej stránky sa zvyčajne prenesú a uložia spoločnosťou Google.

Google Analytics sa na tejto webovej stránke používa výhradne s rozšírením „_anonymizeIp ()“. Toto rozšírenie zabezpečuje anonymizáciu IP adresy skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Prostredníctvom tohto rozšírenia Google skráti IP adresu návštevníka stránky v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných situáciách bude úplná IP adresa návštevníka stránky prenesená na servery Google v Spojených štátoch a tam skrátená. IP adresa poskytnutá prehliadačom návštevníka stránky pri používaní služby Google Analytics nebude spoločnosťou Google zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google.

V mene prevádzkovateľa stránky spoločnosť Google použije zhromaždené informácie na vyhodnotenie používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovou stránkou a internetom prevádzkovateľovi lokality (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem na spracúvaní údajov spočíva v optimalizácii tejto webovej stránky, analýze používania webovej stránky a prispôsobení obsahu. Záujmy používateľov sú primerane chránené pseudonymizáciou ich údajov.

Google LLC. ponúka záruku zachovania primeranej úrovne ochrany údajov na základe európskych štandardných zmluvných doložiek. Údaje odoslané a prepojené so súbormi cookie Google Analytics, napr. ID používateľov alebo reklamné ID budú automaticky vymazané po 50 mesiacoch. Vymazanie údajov, ktorých doba uchovávania bola dosiahnutá, sa vykonáva automaticky raz za mesiac.

Návštevník webovej stránky môže odmietnuť používanie súborov cookie voľbou v príslušnom nastavení vo svojom prehliadači. Návštevník webových stránok môže tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať informácie (vrátane ich IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a spracovávať tieto informácie stiahnutím tohto doplnku prehliadača a jeho nainštalovaním: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Návštevník webovej stránky môže zabrániť zhromažďovaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics na tejto webovej lokalite kliknutím sem. Potom sa použije „opt-out cookie“, ktorý zabráni akémukoľvek budúcemu zhromažďovaniu údajov o návštevníkoch stránky pri návšteve tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Google, nastaveniach a možnostiach deaktivácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Google (https://policies.google.com/privacy), ako aj v nastaveniach reklám Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Službu reCAPTCHA, ktorú poskytuje Google LLC (Google), používame na ochranu vašich príspevkov prostredníctvom internetových formulárov na odosielanie na tejto stránke. Tento doplnok kontroluje, či ste osoba, aby sa zabránilo (zneužitiu) určitých funkcií webovej stránky spamovými robotmi (najmä komentármi). Tento dotaz doplnku zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu Google reCAPTCHA. Na tento účel bude váš vstup oznámený a použitý spoločnosťou Google. Vaša IP adresa je však predtým skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ako taká je anonymizovaná. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v Spojených štátoch prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto služby. IP adresa poskytnutá službou reCaptcha z vášho prehliadača sa nesmie spájať so žiadnymi inými údajmi od spoločnosti Google.
Tento zber údajov podlieha predpisom o ochrane údajov spoločnosti Google (Google Inc.). Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: https: //policies.google.com/privacy?hl=sk
Používaním služby reCAPTCHA súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie .